Hvor skal du udleje dit hus? – og hvor, skal du som husejer, passe på ikke at gå i fælden!

Der er i dag mange muligheder, og det er ikke så lige til at finde ud af, hvad du betaler for at få fundet lejere til netop dit hus.

Er 40 % af lejeindtægten nu også det, du tror? Betaler lejerne kr. 10.000, så skulle man tro, at du så fik kr. 6.000. Det gør du så ikke flere steder. Du får oplyst, at der kun tages 5% i provision, og så tror du, at du får kr. 9.500 når lejeren betaler kr. 10.000, sådan er det heller ikke.

Der er mange måde at fifle med tallene på, og de færreste holder sig tilbage.

Hos de fleste bureauer aftaler du en pris per uge og får oplyst, at det svarer til x% af lejen – det sidste står dog sjovt nok sjældent på tryk.

Der opkræves mange steder gebyrer, de er ikke en del af lejeindtægten. Hertil kommer, at der sælges forsikringer, prisen kan her være meget forskellig, men fra 6% til ca. 10% ses ofte. Den pris bureauer giver hos forsikringsselskaberne kan nemt være et stykke under 3%, så her er også en avance, du ikke får del i.

Du aftaler måske at dele lejen i forholdet 35/65 således, at du tror, du får 65% af lejen – men det gør du ikke. Lejeren betaler måske kr. 10.000, og du tror så, du vil få 6.500, der tager du gruelig fejl. Bureauerne er nemlig begyndt at trække alt muligt fra, før de deler med dig.

7% til forsikring, gebyrer på kr., 350, en eventuel krusforskel på måske 6,7% (ved salg i €), så regnestykket ser pludselig sådan ud:

Lejer betaler                       kr. 10.000

Bureauet trækker:

Forsikring 7% (eller mere) kr.      700

Gebyrer                              kt.     300

Kurs                                    kr.     490

Tilbage                                kr. 8.510

Du får så 65% af kr. 8.5210, hvilket giver kr. 5.531. – så du troede du fik 65% og betalte 35% til bureauet, men i virkeligheden får du 55 % og betaler 45% til bureauet – hvilket betyder, at bureauets avance pludselig voksende med ca. 28% fra 35 til 45%.

Jeg ved godt hvad jeg vil kalde det!

Et andet sted får du at vide, at de kun tager 5 % i provision – det lyder jo herligt. Du sætter din pris til kr. 8.000, og så bliver du trukket kr. 400. Hvad du måske ikke lige opdager er, at lejer betaler et ”gebyr ” på 15 til 19%. Så vi ender altså hurtigt på minimum 20%, og så skal du selv lave en del arbejde.

Et tredje sted får du et godt tilbud på, at man kun tager 20%. Her lægges så forsikringer på måske 2,7% ovenpå og lige pludselig er det mere 23 % end 20%, en forskel på ca. 15%.

Jeg elsker feriehusbranchen, men jeg er så irriteret over, at der ”fuskes” så meget. Det er da en ærlig sag at tjene penge, og jeg kender ingen husejere, der ikke vil betale for et stykke arbejde, men jeg har mødt mange husejere, der ikke bryder sig om at blive snydt på ovenstående måde.

Hvorfor ikke have en åben og ærlig prissætning? Og også når det kommer til fortjeneste på rengøring, strøm og vand.? Det kan jo kun være, fordi man mener, at husejerne ville forlade en, hvis de kendte sandheden.

Jeg var med til at stifte Fritidshusejerne i 2013, en non profit organisation, der arbejder for at forbedre forholdene for de sommerhusejere,, der vælger at udleje deres hus. Noget har det hjulpet. Der er kommet mere fleksibilitet, nye muligheder for husejeren og nogle steder kortere opsigelsesvarsler. Kursforskellene er også reduceret, men der er åbenbart et stykke vej endnu.

Et halvt års tid efter at foreningen var stiftet, etablerede vi FeriehusDirect, et bureau der gjorde op med den gamle måde at håndtere kontakten til ejerne på, og hvor vi indførte fuldstændig transparens og en standard avance på 29% inklusive forsikringer til såvel ejer som lejer. Vi besluttede os også for ikke at have krav til antal uger, at hjælpe husejerne med at administrere deres egne udlejninger og en opsigelsesfrist på 48 timer, da vi ikke ønsker at holde på vores kunder med lange og indviklede kontrakter.

Uden at nævne navne, så er der et par aktører på markedet i dag, der har ladet sig inspirere ganske meget af vores koncept – og det er vi faktisk rigtig glade for.

Skriv en kommentar