Sæt feriehusudlejningen fri

Hvorfor er det danske feriehusmarkeds regler så rigide og stramme, at det skader husejerens indtjening og brug af huset?

Alle der udlejer eller har prøvet det, er sikkert stødt ind i et regelsæt, der forekommer at være utrolig stift, forældet og fra en tid, hvor store firmaer kunne tryne kunderne. Det kunne de, fordi selve udlejningen og markedsføringen var baseret på trykte kataloger og mange kontakter til eksempelvis tyske rejsebureauer.

Velkommen til 2023. I dag kan alle markedsføre et feriehus. Der er mange steder, hvor man kan udleje sit hus selv og få det markedsført ganske fint. Bookinger foregår i realtid, priserne kan ændres fra dag til dag, og kommunikationen er heller ikke noget problem.

Der er ganske mange opgaver, hvis man selv vil stå for det hele. Markedsføring er en af dem, modtagelse af lejerne, depositum, opkrævning af betaling for forbrug, håndtering af klager osv. Hertil kommer, at man så også skal stå til rådighed under lejerens ophold, hvis nu der går noget galt. Man kan heller ikke få de samme forsikringer og garantier, som man får ved udlejning gennem bureau. Og på toppen af det hele bliver man straffet rent skattemæssigt, da man kun får det lave skattefradrag ( 12.200 i 2023), lejer du ud gennem bureau er fradraget kr. 44.500 (2023)

Der er altså ingen tvivl om, at der er mange fordele ved at udleje gennem bureau, for eksempel:

  • Markedsføring
  • Håndtering af lejebevis, betalinger mv.
  • Opkrævning af depositum
  • Opkrævning af betaling for forbrug
  • Garanti for betaling ved sen annullering
  • Forsikring mod skader på indbo/bygning
  • Håndtering af reklamationer
  • Det høje skattefradrag – de første kr. 44.500 er skattefri (2023)

Som husejer må man så gøre op med sig selv, hvor meget man vil betale, og om man vil lave lidt af arbejdet selv. Alt efter hvilken løsning man vælger, kan man komme til at betale fra ca. 8% og op til mere end 40% af lejerens betaling i provision til bureauet.

Når jeg ser store bureauer blive handlet til flere hundrede millioner kroner, så ville jeg som husejer måske synes, at deres indtjening var for høj, og at det skete på bekostning af min indtjening – det er jo mit hus. Det undrer mig en del, at de der udlejer deres huse ikke er mere fokuseret på en rimelig fordeling af lejernes betalinger.

Frihed og fleksibilitet er et stigende krav fra os forbrugere, og det gælder også sommerhusejere. Derfor forstår jeg ikke de bureauer, der opretter meget rigide regler omkring, hvor mange uger man kan få lov til selv at bruge sit eget hus, at man ikke selv må udleje, kombineret med med lange juridiske bindinger. Hvorfor kan man ikke have sit hus flere steder på en gang, så er der bedre mulighed for udlejning? Svaret er, at så kan der opstå dobbeltbookinger. Det er en meget ringe undskyldning og en ren bortforklaring, idet kalender synkronisering mv. løser problemet

Som direktør for FeriehusDirect og formand for foreningen Fritidshusejerne er jeg både glad for og stolt over de ændringer, vi har medvirket til siden 2013. Der er blevet større fleksibilitet, mindre krav til antal uger og nogle steder kortere opsigelsesfrist. Vi synes også, at man skal kunne have sit hus flere steder, og vi går ikke ind for lange opsigelsesfrister og indskrænkninger i ejerens brug og ret over huset. Og den vej vil udviklingen fortsætte, og det glæder mig.